Otto op September 9th, 2010

De inname van Den Briel op 1 april 1572 door de watergeuzen onder leiding ven Lumey geldt als één van de hoogtepunten van de Tachtigjarige Oorlog. Een beslissend moment in de tot dan toe zo rampzalig verlopen opstand tegen de Spaanse overheerser. Maar is die inname van Den Briel wel zo beslissend? Laten we ons […]

Lees verder over 1572: Glorieuze geuzen of een moeilijke keuze?