Mijn kijk op geschiedenis

Ik ben een geschiedkundig omnivoor. Egyptisch schrijfgereiAltijd nieuwsgierig naar nieuws over de oudheid of over andere perioden uit het verleden. Dat is natuurlijk leuk, maar ook lastig. Want er is veel geschiedenis en er komt elke dag meer bij. En ook voor u als bezoeker van de site kan het lastig zijn, want wat kunt u hier nu eigenlijk verwachten?
Voor een deel zal zich dat in de loop van de tijd moeten ontwikkelen, maar ik kan wel een paar grote lijnen schetsen.

Nieuwe perspectieven

Waar kijk ik graag naar, als het om geschiedenis gaat? Ik word altijd enthousiast als informatie mij een nieuw zicht geeft op gebeurtenissen en ontwikkelingen. Zoals de ontdekking dat de Nederlanders tijdens de 80-jarige oorlog vrolijk handel dreven met de Spanjaarden in de Zuidelijke Nederlanden en hen zelfs voorraden voor het leger verkochten. De Engelse landvoogd Leicester die zulke praktijken wilde verbieden had het volgens ons Nederlanders niet helemaal goed begrepen! Die aandacht voor nieuwe inzichten wil overigens niet zeggen dat ik meega in allerlei complottheoriën. Ik ben bepaald geen fan van George Bush, maar geloof niet dat hij één van de Illuminati is. Barack Obama ook niet, trouwens. Wat overigens wél interessant kan zijn, is de vraag wie het idee van de Illuminati heeft bedacht, en waarom en hoe dat idee zich heeft verspreid. Misschien wijd ik er nog eens een beschouwing aan.

Kritische blik

Kortom, een nieuwe kijk op het verleden is mooi, maar die moet wel onderbouwd zijn. Een kritische blik, zowel op historische bronnen als op hedendaagse publicaties, blijft hard nodig. Ook Herodotos en Julius Caesar schreven hun teksten in en bepaalde context, en met een publiek en een doel voor ogen. En dat wordt nog wel eens vergeten, zelfs door professionele historici. Voor schilderijen, foto’s en andere beelden geldt dat welhaast nog sterker.
Mede daarom ook de aandacht voor feiten. Natuurlijk is het vaak moeilijk de exacte feiten te achterhalen, maar feitelijke informatie helpt wel om gebeurtenissen en ontwikkelingen in perspectief te zetten. Dat het leger van Napoleon op de vierde dag van de veldtocht naar Rusland tijdens een noodweer meer dan 10000 paarden verloor, was evenzeer van invloed op de uitkomst van die veldtocht als de dapperheid van de soldaten of de plannen van de generaals.

Over de schutting kijken

Ik werp ook graag een blik over de schutting. Historici -en ik generaliseer nu even- hebben sterk de neiging zich te richten op geschreven bronnen en daarnaast op archeologische informatie en kunsthistorie. Publicaties uit de laatste 10, 15 jaar laten zien, dat informatie uit heel andere disciplines heel waardevolle inzichten kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan dna-onderzoek, klimaatonderzoek, taalkunde of mijn eigen vak de communicatiewetenschap. Dat zal dus zeker aandacht krijgen.

Een spectrum van onderwerpen

Qua onderwerpen kan mijn blik zich overal op richten. Van de democratie in het oude Athene tot de ideeën over een Groot-Roemenië, ik sluit niets bij voorbaat uit. Wel hebben bepaalde onderwerpen mijn bijzondere belangstelling, zoals waterbeheer, vervoer en communicatie. Ook zal Nederland wat vaker aan de orde komen dan andere landen, ik ben tenslotte Nederlander.

Mijn perspectief

Dat brengt me bij mezelf. Ik ben een communicatie-expert met een opleiding aan de Landbouw-Universiteit van Wageningen en werk als zelfstandig onderzoeker en adviseur vooral op de werkvelden water, ruimtelijke ordening, infrastructuur en omgeving. Dat verklaart mede mijn belangstelling voor de invloed van omgevingsfactoren op de geschiedenis. Iets waar volgens mij nog veel te weinig aandacht voor is.

SchrijfgereiMijn belangstelling voor geschiedenis is, zoals bij zovelen, aangewakkerd door een goede leraar op de middelbare school. Dat heeft nooit geleid tot een formele geschiedenisopleiding, maar wel tot heel veel lezen, kijken en bezoeken. Dat zulke kennis onverwacht iets kan opleveren, blijkt uit het winnen van de Grote GeschiedenisQuiz in 2007.

Ik krijg graag reacties en discussies, dus als mijn kijk op geschiedenis u aanspreekt, of als u daar juist heel anders tegen aan kijkt, laat het dan weten. Ik ga graag met u in gesprek.

Otto Cox

Copyright: alle teksten en beelden, voor zover niet anders vermeld: © Otto Cox. Overnemen zonder toestemming kost geld.

Site is gemaakt met WordPress, thema Amazing grace door Vladimir Prelovac

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>